Ommetjes

Tijdlijn/Canon van Beuningen

Canon van Beuningen in 37 vensters vermeldt de geschiedenis van Beuningen, Ewijk, Weurt en Winssen.
Het laat zien  hoe mensen hier vroeger woonden en leefden. Vanaf de eerste bewoners duizenden jaren geleden tot de mensen van nu.
De auteur is Adriaan Maters, oud-onderwijzer in Beuningen en educatief schrijver van het boek 'Hoe het vroeger was', een leergang voor de hoogste groepen van het basisonderwijs. Adriaan is mede-bestuurslid van onze stichting Historisch Besef Beuningen; welke U veel plezier wenst bij het ontdekken van onze geschiedenis en verwijst naar de link:  Canon van Beuningen

Theater Over & Weer

Voorstelling langs de Waal


Theater Over & Weer  is een voorstelling die speelde aan weerszijden van de Waal, ter hoogte van Beuningen en Slijk-Ewijk, met een hoofdrol voor de rivier en het voetveer.

Op 31 juli was een eerste geslaagde voorstelling in het Witte Kerkje van Slijk-Ewijk en het Dijkmagazijn in Beuningen met spannende verhalen over de Waal en de vele dijkdoorbraken aan weerszijden van de rivier. Het pontje bracht je naar de overkant en voer een stukje op de Waal naar het vroegere kasteel nabij steenfabriek de Bunswaard in Weurt.
Nieuwe voorstellingen in 2016 zijn gepland.  Zie de website via link:

Theater Over & Weer


Historische schoorsteen en watertoren

De watertoren en schoorsteen van een voormalig fruitbedrijf aan de Van Heemstraweg in Beuningen verdienen een plaats op de gemeentelijke monumentenlijst. Dat vindt onze stichting en heeft in een brief aan de burgemeester en wethouders erop gewezen, dat beide bouwwerken tot de laatst bewaarde herinneringen behoren aan de rijke geschiedenis van de groente- en fruitteelt in Beuningen. De watertoren en de schoorsteen liggen achter de adressen Van Heemstraweg 42 en 38. In het kassencomplex dat hier stond, werden tot in de jaren vijftig komkommers en druiven gekweekt. Vóór de Tweede Wereldoorlog was eerst de N.V. Eerste Electrische Waalsteenfabriek Staartjeswaard eigenaar van het complex. Deze N.V. heeft de kwekerij de "Maas en Waalsche Kwekerij" in 1934 verkocht aan Henricus ("Hein") Wilhelmus Antonius Burgers, die deze na de oorlog heeft verkocht en op Vinckendael is gaan wonen. Hij heeft Vinckendael van de heer Harrie (H.J.J.) Verstraaten gekocht en er tot zijn overlijden in 1985 gewoond. De Verstraatens bezaten tevens De Asdonck, een stroopfabriek die vlakbij stond op wat nu nog steeds het Asdonckterrein heet. Een van de fabrieksdirecteuren, Willem Verstraaten, was van 1901 tot 1923 burgemeester van Beuningen.
Boek jaren 1930 - 1960


Van onze stichting Historisch Besef Beuningen verschijnt in 2016 een boek over de vier kerkdorpen van de gemeente in de periode 1930-1960. Als belangrijkste bron gebruiken de samenstellers van dit boek de verhalen van mensen die deze tijd hebben meegemaakt. Peter Deurloo, journalist van De Gelderlander, is door de stichting aangetrokken om van al deze verhalen en andere verzamelde informatie een boek te maken. Een apart deel van het boek gaat over het neerstorten van een Britse bommenwerper in Beuningen in juni 1943. Daarbij kwamen zes militairen om het leven. Dit deel is gebaseerd op 'Eight minutes to Beuningen' van Tim Barlow, een nabestaande van een van de omgekomen militairen.

Ouderen die verhalen over de periode 1930-1960 willen vertellen, kunnen een afspraak maken met een van onze bestuursleden. Mailen kan ook:
info@historischbesefbeuningen.nl

Sluis Weurt 10 mei 1940
Lancaster LM325 stortte neer 23 juni 1943 in Beuningse veld
De Lancaster is een 4-motorig zware bommenwerper


De oversteek woensdag 20 september 1944


Weurtsche Straatje

Projectgroep Weurtsche Straatje:

Stg. Historisch Besef Beuningen, Stg. Vrijwillig Landschapsbeheer Beuningen, Stg. Dijkmagazijn Beuningen, Oomen Landschap en Gemeente Beuningen, hebben een ontwerp met uitwerking gemaakt voor de inrichting en landschappelijke inpassing van een wandelpad over het Weurtsche Straatje.

Uit een historische analyse was het straatje oorspronkelijk een middeleeuwse dijk. Het huidige straatje is slechts een restant van een veel langere dijk die ooit een meanderende rivierloop volgde te zuiden van het straatje. De dijk is waarschijnlijk voor een groot deel afgegraven en verlaagd waardoor nu slechts een kade van circa 1m hoog is overgebleven. Het straatje is later gebruikt als toegangsweg naar de steenfabrieken en als veedrift waarover het vee naar de omliggende weides kon worden geleid. Het Weurtsche Straatje heeft een bijzonder hoge historische waarde en dat kan ook nu nog beleefd worden.