Ommetjes

Beleving in de uiterwaarden !

De uiterwaarden bij Beuningen en Weurt kennen een ongelooflijke rijke geschiedenis. Een geschiedenis, die het gebied een unieke plaats geeft in de Nederlandse delta en die nog tastbaar en voelbaar aanwezig is.
Bijzondere aandacht hierin verdient het Weurtsche Straatje, lange tijd een dijkje waarover de Weurtse boeren hun vee dreven naar de weiden in de buitenpolder. Later vormde het straatje ook de vertrouwde verbinding tussen dorp en steenoven. In een lang verleden moet het straatje zijn aangelegd als waterkering, als een afdamming van geulen om het water van de Waal tegen te houden.Doordat het straatje buiten gebruik is geraakt zijn de aanwezige hagen uitgegroeid en hebben bijzondere plantensoorten er zich kunnen vestigen en ontwikkelen. Zo is er een bijzonder mooie Spaanse Aak (veldesdoorn) gevonden, gebiedseigen meidoorn en veel wilde rozen.


Bij de inpassing van het wandelpad is extra rekening gehouden om deze soorten te behouden en te beschermen. Het beleefbaar maken van het straatje is daarom ook juist gebeurt met respect voor dat natuurschoon. Vrijdag 8 april j.l. heeft de projectgroep in het landschap het eerst kunnen proeven van de geschiedenis van het dijkje. Zij hebben samen met de provincie een wandeling gemaakt over het nieuwe pad.