Ommetjes

Open Monumentendag 2016 gemeente Beuningen

Het thema van deze Open Dag op zaterdag 10 september a.s. is "Iconen en symbolen".

Daarmee wordt bij deze 30ste editie van het evenement verwezen naar beelden en tekens met een bijzondere extra betekenis. In monumenten zie je ze overal: van binnen en van buiten, in ornamenten, in reliĆ«fs, in schilderingen. De monumenten zelf kunnen ook een iconische waarde hebben in het landschap, zoals kerktorens, molens, kastelen maar ook de schoorsteen van de vroegere steenfabriek de Bunswaard. Met deze historische en hedendaagse symbolen en iconen kan aandacht worden gevraagd voor zeer uiteenlopende gebouwen, maar ook voor accenten in het landschap, zoals het Weurtsche Straatje in de Beuningse en Weurtse uiterwaarden.

Op deze dag is in onze gemeente de vroegere steenfabriek De Bunswaard te bezoeken van 11.00 - 17.00 uur, adres: Dijk 10, 6641 LA  Beuningen. De molens in onze gemeente zullen deze dag ook opengesteld zijn. In Beuningen de molen De Haag en in Winssen de Beatrixmolen. In Winssen worden tevens filmpjes vertoond uit de jaren '50 door de werkgroep 'Winssen in Beeld".

In de Bunswaard zal onze Stg. Historisch Besef Beuningen een presentatie verzorgen over de vroegere steenfabricage alhier en een presentatie over de geschiedenis van de Weurtse en Beuningse uiterwaarden.


De naam De Bunswaard stamt al uit de middeleeuwen. Op de locatie van de huidige steenfabriek stond ooit een kasteel met dezelfde naam. In 1839 verrijst op het terrein een steenfabriek met diverse bijgebouwen en in 1917 wordt de vlamoven gebouwd. Deze zijn allemaal bewaard gebleven, evenals de karakteristieke schoorsteen die met zijn lengte van 50 meter vanuit de wijde omgeving te zien is. De steenfabriek is inmiddels volledig gerestaureerd, de gewelven van de vierentwintig ovenkamers vormen de onderbouw van de acht woningen die de Stg. BOEi hier realiseert. Om een beeld te krijgen van het wonen in deze steenfabriek is een modelwoning tijdens de Open Monumentendag te bezichtigen.


Bij mooi weer wandelen we samen met een gids van het Dijkmagazijn over het Weurtsche Straatje, lange tijd een dijkje waarover de Weurtse boeren hun vee dreven naar de weiden in de buitenpolder. Later vormde het straatje ook de vertrouwde verbinding tussen dorp en steenoven. In een lang verleden moet het straatje zijn aangelegd als waterkering, als een afdamming van geulen om het water van de Waal tegen te houden. Afgelopen voorjaar is door provincie en gemeente (project WaalWeelde) hard gewerkt om het Weurtsche Straatje weer toegankelijk te maken voor publiek. Het schiereiland met zijn restanten van de vroegere scheepswerf/smederij is ook in dit plan opgenomen.Tijdens de excursie zal de geschiedenis van dijkdoorbraken, landwinning en animositeit aan bod komen. Maar ook staat de gids stil bij bijzondere bomen en de vlechtheggen die opnieuw zijn aangelegd. Het Weurtsche Straatje heeft een bijzonder hoge historische waarde en dat kan ook nu nog beleefd worden.

Excursie Weurtsche Straatje, zaterdag 10 september om 12.30 uur vanaf De Bunswaard, om 14.00 uur en 16.00 uur vanaf hoek Distelakkerstraat - Dijk Weurt o.l.v. het Dijkmagazijn. Meer info via www.hetdijkmagazijn.nl