Ommetjes

Groen Landschappelijk Erfgoed

Groen erfgoed verbindt heden en verleden van het ons omringende landschap. Heggen, bomen, poelen en houtwallen behoren tot de eeuwenoude parels van ons landschap. Nederland is bij uitstek een land waar mensen creatief met landschap in de weer zijn geweest. Met grote werken, zoals het inpolderen van moerassen, kanaliseren van beken en rivieren, maar ook op kleinere schaal, hebben we eeuwenlang het landschap naar onze hand gezet. In het hedendaagse landschap kunnen we nog steeds sporen terugvinden van een bijzonder verleden, zoals het Weurtsche Straatje en de vroegere grienden in de uiterwaard.


Onze oude bossen, houtwallen en heggen behoren tot het nationaal cultuurhistorisch erfgoed. Maar ze hebben niet dezelfde status als gebouwde monumenten en archeologie. De oude bossen en landschapselementen van pakweg voor 1850 vertellen het verhaal van hoe men vroeger omging met het landschap en het gebruik van bomen en struiken. Van iedere soort hout, twijgen, schors, bast, bladeren, vruchten en bloemen kende men heel goed de waarde ervan. Zoals voor brandstof, geriefhout, gereedschap, voedsel, medicijnen, houtskool, looistof of veevoer.

Maar helaas: onbekend maakt onbemind. Veel "Groen van Toen" is al verdwenen en wat we nog aan karakteristieke landschapselementen hebben, staat onder druk. Kennis en enthousiasme overdragen kan in belangrijke mate bijdragen aan het behoud van de laatste restanten van ons waardevol landschappelijk erfgoed voor de volgende generaties. Het Centrum Groen Landschappelijk Erfgoed organiseert samen met de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed in november een landdag om deze kennis verder uit te dragen.
Meer info via de website: www.elfenboom.nl