Ommetjes

Het is nog even wachten op deel 2.

Op 17 november vorig jaar presenteerde onze stichting deel 1 van het boek

De Nije Weg


Vanaf dat moment begon de verkoop; de geïnterviewden en andere betrokkenen kregen uiteraard een gratis exemplaar. Van de 850 boeken die gedrukt waren gingen er 750 in de verkoop. Het ziet ernaar uit dat de gehele oplage inmiddels verkocht zal zijn. Voor deel 1 kunnen we dan ook zeker spreken van een groot succes. Van vele inwoners in onze gemeente hebben we begrepen, dat ze met veel plezier aan het lezen zijn geslagen. De mensen die herkenbaar op de foto's aanwezig waren genoten nog het meest.

Vivo Van Bergen in Weurt met Jo achter de
toonbank en zijn moeder omstreeks 1950.

Nu wordt de laatste hand gelegd aan deel 2. Dit boek heeft dezelfde titel en gaat over dezelfde periode 1930 - 1960. Bij de opzet van deel 2 maken we gebruik van dezelfde verhalen van de reeds eerder geïnterviewden. Wij vermelden dit met nadruk omdat door nog al wat mensen wordt gedacht dat deel 2 over de jaren na 1960 zou gaan. Dit is dus zeker niet het geval. Het bevat wel nieuwe hoofdstukken:

                    Elke dag een veilingske  (boerenleven)
                    Zware arbeid voor weinig geld  (fabrieksarbeid)
                    Barstend vol bedrijvigheid  (middenstand)
                    Van paardenkar tot automobiel  (verkeer en vervoer)
                    Verduisterde jaren  (Duitse bezetting)
                    Bevrijd in de frontlinie  (de bevrijding)
                    Indië, ik wist niet eens waar het lag  (Indiëgangers)

Rien Peters in Indië met soldaten van zijn peloton en krijgsgevangenen.

Alle werkzaamheden zijn er op gericht om de verkoop van deel 2 te laten starten enige weken voor Moederdag (14 mei). Als alles uitkomt zoals wij ons voorstellen, zal de presentatie van deel 2 plaats vinden op vrijdag 21 april. Geprobeerd wordt een locatie te vinden die ruimte biedt aan niet alleen de genodigden. Ook anderen zijn dan van harte welkom.

Info:  Hennie Sibon  024-6771616 / hennie_en_mieke@kpnmail.nl
          Wilbert Lelivelt  024-6773570  / wuitbunninge@hotmail.com