Ommetjes

Open Monumentendag 2017 gemeente Beuningen

De 31ste landelijke BankGiro Loterij Open Monumentendag op zaterdag 9 september a.s. staat in het teken van "Boeren, burgers en buitenlui". Een historische kreet waarmee stadsomroepers destijds de aandacht van het publiek trokken.

De nadruk ligt hiermee sterk op mensen en op hun onderlinge economische en culturele relaties. Het thema verbindt stadsbewoners, plattelandsbewoners en mensen met een rondtrekkend bestaan, en het verbindt uiteenlopende historische perioden met heden.

Een groot aantal monumenten opent op 9 september de deuren voor publiek en biedt de bezoekers een unieke beleving van deze economische en maatschappelijke verbondenheid. Te denken valt aan boerderijen, werkplaatsen, molens, als ook steenovens, buitenplaatsen en waterstaatcomplexen. Het is een thema met talloze aanknopingspunten en een rijk assortiment aan bijzondere monumenten en verhalen die tijdens de Open Monumentendag kunnen worden beleefd.

Steenfabriek De Bunswaard
In onze gemeente is de vroegere steenfabriek De Bunswaard te bezoeken van 14.00 uur tot 17.00 uur, adres Dijk 10, 6641 LA Beuningen. De voormalige vlamoven is gebouwd in 1917, dus al 100 jaar oud. De steenfabriek is inmiddels gerestaureerd en de gewelven van de ovenkamers vormen de onderbouw van de acht woningen die de Stg. BOEi hier realiseert.

Boerderijmuseumpje van Sjaak Hoes
Ook is het boerderijmuseumpje van Sjaak Hoes te bezichtigen aan De Steeg 2, 6644 KN in Ewijk van 10.00 uur tot 17.00 uur. In de schuur staan zijn Lanz tractoren met zelfgemaakte pijp en zijn groene Lanz van nog vroeger. In de grote ruimte daar ligt zijn boerenverleden in duizenden gereedschappen en oude gebruiksvoorwerpen. Hij kon nooit iets weggooien en anderen brachten hem altijd dingen. Gerard Degen toont rond de boerderij van Sjaak zijn gerestaureerde rijtuigen o.a. een Beierse coupé uit 1900, een Twentse oogstwagen en een mallejan, een paardenkar om boomstammen te vervoeren.

Presentatie 90-jaar Maas-Waalkanaal
In de serre van de 'Kloostertuin' (WoZoCo) in Weurt, ingang aan de Kerkstraat, verzorgt de Stichting Historisch Besef Beuningen van 10.00 uur tot 17.00 uur een presentatie over 90-jaar Maas-Waalkanaal en de oude monumentale sluis van Weurt. Het was de economische slagader van de jaren twintig van de vorige eeuw. Het landschap ging op de schop en werd in tweeën gedeeld. In 1927 bij de opening door koningin Wilhelmina was dit het grootste en ruimste binnenscheepvaart-kanaal met binnenvaartsluizen van Europa.

Bouw Sluis Weurt 1923  (Foto: Beeldbank RWS)