Ommetjes

Opening Beuningse en Weurtse Uiterwaarden


Op zaterdag 15 september a.s. vindt de opening plaats van de Beuningse en Weurtse Uiterwaarden. Op 15 december 2015 vond de officiële start plaats en begonnen heggenvlechters met het vlechten van het eerste stukje heg langs het Weurtsche Straatje. In het voorjaar van 2016 begon een aannemer met het grondwerk. Er werden poelen uitgegraven voor de kamsalamanders een een hoogwatervluchtplaats voor de wilde paarden aangelegd. De klimaatbuffer werd vergroot en een hoefijzervormige waterpartij gegraven met in het midden een schiereiland. De oevers zijn geschikt gemaakt voor amfibieën, ijsvogels en oeverzwaluwen. Het Weurtsche Straatje is in ere hersteld en ingericht als wandelpad. De percelen rondom zijn ontwikkeld als glanshaverhooiland, grasland dat belangrijk is voor veel vogelsoorten. Op het schiereiland, aan de oostkant van het Weurtsche Straatje, met zijn restanten van de voormalige huizen en smederij/scheepswerf is een uitkijktoren, zitbankjes en een picknicktafel geplaatst.

Programma:
9.30 uur                  gratis ontbijt op het schiereiland
11.00 uur                officiële openingshandeling
11.30 - 16.00 uur   activiteiten met en door plaatselijke verenigingen