Ommetjes

Theater Over & Weer


Wind en Winter is een nieuwe muziek- en theatervoorstelling van Theater Over & Weer over de eeuwenlange strijd tegen het water, de dijkbewaking en ruigte van de natuur in de winter. Prachtige winterverhalen komen in januari en februari 2019 tot leven tijdens 'De Barre Tocht' door de Beuningse uiterwaarden en 'Bij het Haardvuur' in en rond Slot Doddendael in Ewijk.

Sinds 2015 verbindt Theater Over & Weer de noord- en zuidoever van de Waal met theater, verhalen en muziek. Theatermakers en muzikanten vertalen de verhalen van cultuurhistorie en erfgoed naar hedendaagse vertellingen, in een fris jasje die passen bij deze tijd. Een hoofdrol is weggelegd voor de rivier, landschap en de cultuurhistorie. Onze stichting HBB heeft aan het begin gestaan van deze reeks verhalen en voorstellingen.

De Barre Tocht vindt buiten plaats in de schemering op de Waaldijk en uiterwaarden langs de Waal op 19, 20 en 26 januari 2019. Bij het Haardvuur speelt zich af op 31 januari en 1, 8 en 9 februari 2019 op en rond Slot Doddendael. In de Spyckerzaal van het kasteel speelt 'Het Zingen van het IJs' over de angst voor het kruiend ijs, dat een gevaar opleverde voor de dijken.
Meer informatie en kaartverkoop op de website: www.theateroverenweer.nl

Veerpont Beuningen - Slijk EwijkKALIBER CULTUURPRIJS 2018

In 2017 is Stichting Cultuurprijs Beuningen opgericht. De stichting heeft als doel kunst en cultuur in de gemeente Beuningen een platform te bieden. Initiatiefnemer voor de Kaliber Cultuurprijs is Kaliber Adviseurs, een belastingadvieskantoor met stevige wortels in Beuningen, Nijmegen en de regio Maas en Waal.

Wie?
De Kaliber Cultuurprijs wordt toegekend aan een persoon of groep die zich op bijzondere wijze heeft geprofileerd op het gebied van kunst of cultuur in de gemeente Beuningen.

Stichting Historisch Besef Beuningen werd aangenaam verrast met de nominatie voor de Kaliber Cultuurprijs 2018.

Waarom?
De jury vermeld: De mensen achter Historisch Besef zijn zeer actief binnen de gemeente Beuningen. Zo hebben ze het Weurtsche Straatje nieuw leven in geblazen, stonden ze aan de wieg van Theater Over en Weer en hebben Winssen mede op de kaart gezet door bijdragen aan historische onderwerpen als Admiraal van Ghent.

Presentatie HBB aan de jury.  Foto: Ger Loeffen.

Hernieuwde Uiterwaarden

De herinrichting van de Beuningse en Weurtse uiterwaarden zijn inmiddels afgerond. Er is een prachtig recreatiegebied ontstaan met wandel- en struinroutes. De uiterwaarden bij Beuningen en Weurt kennen een ongelooflijke rijke geschiedenis. Een geschiedenis, die het gebied een unieke plaats geeft in de Nederlandse delta en die nog tastbaar en voelbaar aanwezig is. GROEN Erfgoed!


Bijzondere aandacht hierin verdient het Weurtsche Straatje, lange tijd een dijkje waarover de Weurtse boeren hun vee dreven naar de weiden in de buitenpolder. Later vormde het straatje ook de vertrouwde verbinding tussen dorp en steenoven. In een lang verleden moet het straatje zijn aangelegd als waterkering, als een afdamming van geulen om het water van de Waal tegen te houden.


Aan de oostkant van het straatje ligt nu een schiereiland met een uitkijktoren. Ook hier herkent men de geschiedenis van de vroegere bewoning in de restanten van de nog zichtbare funderingen.


Het Doddendaelpad en de Waalstruinroute zijn wandeltochten door het Weurtsche Straatje en ook door de uiterwaarden gericht op natuurbeleving, contact met de rivier en het herbeleven van de geschiedenis van dit gebied.
Opening Beuningse en Weurtse Uiterwaarden


Op zaterdag 15 september a.s. vindt de opening plaats van de Beuningse en Weurtse Uiterwaarden. Op 15 december 2015 vond de officiële start plaats en begonnen heggenvlechters met het vlechten van het eerste stukje heg langs het Weurtsche Straatje. In het voorjaar van 2016 begon een aannemer met het grondwerk. Er werden poelen uitgegraven voor de kamsalamanders een een hoogwatervluchtplaats voor de wilde paarden aangelegd. De klimaatbuffer werd vergroot en een hoefijzervormige waterpartij gegraven met in het midden een schiereiland. De oevers zijn geschikt gemaakt voor amfibieën, ijsvogels en oeverzwaluwen. Het Weurtsche Straatje is in ere hersteld en ingericht als wandelpad. De percelen rondom zijn ontwikkeld als glanshaverhooiland, grasland dat belangrijk is voor veel vogelsoorten. Op het schiereiland, aan de oostkant van het Weurtsche Straatje, met zijn restanten van de voormalige huizen en smederij/scheepswerf is een uitkijktoren, zitbankjes en een picknicktafel geplaatst.

Programma:
9.30 uur                  gratis ontbijt op het schiereiland
11.00 uur                officiële openingshandeling
11.30 - 16.00 uur   activiteiten met en door plaatselijke verenigingen


Admiraal Van Ghentplein

In de zomer van 2016 publiceerde de Winssenaar Piet van de Geer, amateur historicus en oud bestuurslid van onze stichting, zijn artikel "De Zeeheld Van Ghent komt uit Winssen" over zijn ontdekking dat Willem Joseph van Ghent op 14 mei 1626 in de kerk van Winssen werd gedoopt door dominee Xylander.


Van Ghent was naast Domheer van het kapittel van de Domkerk van Utrecht en proost van de Proosdij Elst ook lid van de Staten van Utrecht. Bekender is zijn militaire carrière als eerste Colonel van het Regiment de Marine, het latere Korps Mariniers en Luitenant Admiraal van Holland en Westfriesland. Het hoogtepunt van zijn carrière was de Tocht naar Chatham, waarin hij een van de hoofdrollen speelde. Door Joost van den Vondel is Van Ghent in één adem genoemd met Cornelis de Witt en Michiel Adriaansz de Ruyter. Op 6 juni 1672 viel de Hollandse vloot, onder bevel van admiraal Michiel de Ruyter, nabij Solebay de Engelse vloot aan. Het zou de laatste zeeslag van Van Ghent worden. Hij stierf een dag later en wordt in de geschiedenis herdacht als een dappere, vriendelijke en pretentieloze man. Zijn praalgraf heeft een prominente plaats in de Domkerk te Utrecht.

Praalgraf in de Domkerk van Utrecht

Op voordracht van onze Stichting Historisch Besef Beuningen heeft het gemeentebestuur van Beuningen besloten om het plein bij de kerk en het dorpshuis De Paulus in Winssen naar de admiraal te vernoemen.

Op zaterdag 2 juni 2018 vond de onthulling van het Admiraal Van Ghentplein in Winssen plaats.  Tijdens de ceremonie hebben Mariniers en de Tamboers en Pijpers op klinkende wijze eer betoond aan de eerste commandant van het Korps Mariniers, dat op 10 december 1665 werd opgericht.Na de opening heeft de Koninklijke Fanfare ULTO een speciaal ter ere van de admiraal het gecomponeerde muziekstuk "Willem Joseph Baron van Ghent" uitgevoerd.Trommel Marinierskapel met afbeeldingen

Bovenstaande foto's van Ria Daanen geven een indruk van de onthulling.

Bekijk een filmpje van Beelden Uit de Regio op You Tube door op de volgende link te klikken:  Beelden Uit de Regio

Doddendaelpad


Op zondag 8 april is het startpaneel onthuld van het Doddendaelpad bij de R.K. kerk te Beuningen bij de opening van het nieuwste Klompenpad, de 107e in Nederland.
Een aantal jaren geleden is een groep van vrijwilligers gestart met het ontwikkelen van een klompenpad in de oeverwal tussen Weurt en Ewijk. De doelstelling was een pad zo min mogelijk over asfalt met zoveel mogelijk natuur en landschap en ook rijke cultuurhistorie. Stichting Landschapsbeheer Gelderland en Stichting Wandelen in Beuningen verleenden daarbij belangrijke steun. Uiteindelijk is er een fantastische route ontstaan door de oeverwal en door de uiterwaarden.Het klompenpad gaat langs veel bijzondere plekken in het buitengebied van Beuningen, Ewijk en Weurt. Het gebied laat de strijd zien tussen water, natuur en mens. Heden en verleden komen hier bij elkaar. In de folder, op de website www.klompenpaden.nl en in de klompenpadenapp staan wetenswaardigheden en bijzondere verhalen. De app is binnenkort gratis te downloaden op alle mobiele telefoons.


Cultureel Erfgoed

De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed houdt zich bezig met vier vakgebieden: monumenten, archeologie, cultuurlandschap en collecties.

Monumenten zijn historische gebouwen en worden beschermd door de rijksoverheid, provincie of gemeente vanwege hun cultuurhistorisch karakter. De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed houdt zich bezig met rijksmonumenten. Zij wijzen rijksmonumenten aan, verlenen subsidie voor restauratie en onderhoud en adviseren bij vergunningverlening, bij de herbouw en restauratie van het pand. Voor meer info bekijk de website:  https://www.monumenten.nl/monumenten/kaart

Kaart monumenten in onze gemeente
Er zijn monumenten waarbij het gebouw en de inrichting écht een geheel vormen: interieurensembles. De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed heeft een eerste inventarisatie gedaan en deze bijzondere voorbeelden op de kaart gezet. Nederland kent een paar duizend bijzondere monumenten met een inrichting die daar nauw mee samenhangt. Soms omdat het samenspel zo is bedacht en gemaakt. De architect/kunstenaar ontwierp niet alleen het gebouw zelf, maar ook bijv. de meubels, het tafelzilver en de lampen. De meeste interieurs zijn in de loop der tijd gegroeid. Dit bijzondere culturele erfgoed wordt 'interieurensemble' genoemd.
Meer info bekijk de site: http://cultureelerfgoed.nl/interieurensembles

Zo komt in De Tempelhof in Winssen de plant als beeldtaal
overal terug. De ontwerpers, Huub en Adelheid Kortekaas, zien
 de plant als metafoor voor de mens. (Foto: cultureelerfgoed.nl)

Archeologie gaat over sporen en resten van menselijke aanwezigheid vanaf 300.000 jaar geleden in de Nederlandse bodem, op het land en in het water. Veel van deze overblijfselen liggen onzichtbaar in de bodem opgesloten. Behoud staat centraal bij de zorg voor dit archeologisch erfgoed. De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed voert wettelijke taken uit, ontwikkelt kennis, deelt deze met partijen binnen en buiten de archeologie, en adviseert. Meer info: http://www.archeologieopdekaart.nl/

Het historisch landschap is dooraderd met dijken, vaarten, terpen, verdedigingslinies, landgoederen, dorpen en steden. Die enorme verscheidenheid maakt onze cultuurlandschappen van internationaal belang. Landschappelijk groen erfgoed bevat landschapselementen met autochtone bomen en struiken, van voor 1850. Groen erfgoed is kwetsbaar en historische landschapselementen worden steeds zeldzamer. De landschapskaart brengt gebieden in beeld waar deze soorten nog wel te vinden zijn en helpt zo om verantwoorde keuzes te maken in het beheer en behoud van deze cultuurlandschappen. Meer info: https://landschapinnederland.nl/kaart-groen-erfgoed

Kaart groen erfgoed in onze gemeente

Collecties, Nederland heeft een rijk verleden als het gaat om het vervaardigen en verzamelen van kunst, design en wetenschappelijke collecties die samen het roerend erfgoed van Nederland vormen. Die collecties bevinden zich in musea, kastelen, historische huizen, overheidsgebouwen, openbare gebouwen en Nederlandse ambassades. De Rijksdienst beheert zelf een deel van de kunstcollectie van het Rijk en maakt deze zichtbaar. Zij ondersteunt de beheerders van de publiek toegankelijke collecties met kennis en advies. Bekijk de website: http://beeldbank.cultureelerfgoed.nl/