Ommetjes

Jumbo Plaatjesboek - een geslaagde spaaractie


De spaaractie met het Jumbo Plaatjesboek 'de Historie van Weurt, Beuningen, Ewijk en Winssen in beeld', over de geschiedenis van de vier kerkdorpen van de gemeente Beuningen, eindigt deze week.

Foto: Flip Franssen - De Gelderlander 

De ruildag afgelopen zondag werd druk bezocht. Veel verzamelaars probeerden de hun nog ontbrekende plaatjes in handen te krijgen. Het historische verzamelboek was voor Jumbo een geslaagde spaaractie en een groot succes.

Jumbo Plaatjesboek

De Historie van Weurt, Beuningen, Ewijk en Winssen in beeldDit boek is tot stand gekomen op initiatief van Jumbo Kalkman in Beuningen en Jumbo Loeffen in Winssen. Een plakboek met veel afbeeldingen uit de geschiedenis van de vier kerkdorpen van de gemeente Beuningen. Onze stichting, Historisch Besef Beuningen, verzorgde de tekst en zocht het beeldmateriaal bij elkaar.

Burgemeester Bergman ontvangt het eerste exemplaar.

Het boek tracht in grote lijnen een beeld te geven van de geschiedenis van de gemeente Beuningen. Het bevat historisch beeldmateriaal, aangevuld met recentere foto's en tekeningen.

Open Monumentendag 2019 gemeente Beuningen


De BankGiro Loterij Open Monumentendag heeft in 2019 als landelijk thema 'Plekken van Plezier'. Hoe hebben mensen zich in de loop der eeuwen vermaakt en welke monumenten zijn daarvoor het decor of het podium geweest?

Het thema gaat over de plekken waar mensen voor hun plezier en mét plezier naartoe gingen en gaan. Of dat nu theater, het museum, een park, een dierentuin, een bioscoop, een schouwburg of een muziektent is, het wemelt in ons land van de monumenten van ontspanning, vermaak, plezier en vrije tijd.

Tijdens Open Monumentendag 2019 zullen niet alleen de monumenten 'an sich' worden opengesteld, maar ze zullen ook het podium vormen van diverse vormen van levende kunsten zoals zang, dans, muziek en theater. Een plek als podium en/of decor voor entertainment en voor iedereen toegankelijk.

In onze gemeente staat zo'n plek met een monumentenstatus, de muziekkoepel in Winssen. De koepel is het grootste openluchtpodium van de regio. De kiosk is een wederopbouwmonument uit 1959. Van dit type zijn er nog maar twee in Nederland. Een muziekkoepel is niets zonder cultureel leven en juist daarom heeft zich in Winssen een initiatiefgroep gevormd, waaronder fanfare ULTO en Historisch Besef Beuningen, die het muziekpaviljoen wil opknappen en ook nieuw leven in wil blazen.

Op zaterdag 14 en zondag 15 september a.s. zal de muziekkoepel in Winssen van 10.00 uur tot 17.00 uur het podium zijn van diverse vormen van levende kunsten zoals zang, dans, muziek en theater. Deelnemers zijn o.a. fanfare ULTO, jeugd fanfare/harmonie, toneelgroep Plankenkoorts, de Amaretto's en de koren Vita Nuova, Surprise, Vision, Loeffen en Splinter. Tevens treedt op een blaaskapel uit Amsterdam in het kader van een uitwisseling van blaaskapellen en historische, op markante plekken in de openbare ruimte staande muziekkoepels.
Zaterdags zal vooral de jeugd het podium betreden en op zondagmorgen zal hier om 10.00 uur een gezongen eucharistieviering plaats vinden met pastor B. Visschedijk en koor Vita Nuova. Na de dienst is er koffie of thee met cake.
Het verdere verloop van het programma tijdens deze dagen wordt nog nader bekend gemaakt.


ULTO blaast muziekkoepel nieuw leven in.
In september 2018 hebben muziekvereniging ULTO en de Stichting Historisch Besef Beuningen het plan opgevat om de muziekkoepel, die in slechte staat verkeerd, voor de toekomst te bewaren. De initiatiefnemers willen de koepel niet alleen herstellen maar hem ook nieuw leven in blazen en het gebruik van de koepel bevorderen. Beide instanties kwamen al snel tot de conclusie dat initiatieven die er in Winssen waren om het dorpshart te beschermen bij de planvorming moesten worden betrokken. Contact werd gezocht met Stichting Dorpsboomgaard 't Groene hart Winssen, Levend landschap Winssen, het kerkbestuur Johannes XXIII en Gasterij De Arend. Inmiddels is een technisch rapport over de staat van de koepel geschreven. Dit rapport wordt gebruikt bij de aanvraag van mogelijke subsidieverstrekkers. Uitgangspunt bij het restaureren van de koepel is het terugbrengen in zijn oude historisch herkenbare staat.

De muziekkoepel heeft in het verleden altijd een belangrijke rol gespeeld in het sociale leven van het dorp. Denk hierbij aan optredens van fanfare ULTO, kerkkoor, kermis, priesterwijdingen, jubilea en meer van deze festiviteiten. Lange tijd is de koepel niet meer gebruikt en wordt zo bijna functieloos. Maar met de huidige plannen en de inzet van een groep Winssenaren kan deze sociale functie weer gaan opbloeien en behoudt de dorpskern van Winssen een mooie, historisch gezien waardevolle muziekkoepel.Uit de oude 'muziek' doos !

Vier Mijlpalen

Vandaag hebben de 'Vrienden van de Koninklijke Fanfare U.L.T.O.' wederom een mijlpaal  bereikt. Het lijkt mij een geschikte gelegenheid om het werk van de 'Vrienden van de Fanfare', zoals de oorspronkelijke naam luidde, of kortweg 'De Vrienden' ons te releveren, nu zij de vierde mijlpaal hebben bereikt.
Bij gelegenheid van het jubileum van de Fanfare U.L.T.O. in 1952 heeft zich een comité gevormd onder voorzitterschap van Secretaris Overmars en dit comité bood op 20 september 1952 aan de Fanfare aan een viertal dieptrommen en een eenvoudige uniformering voor acht tambours. Ik zou dat de eerste mijlpaal willen noemen. Dit comité is blijven bestaan en heeft zich als 'Vrienden van de Fanfare' ingezet aan het omvangrijke werk van de volledige uniformering van de gehele Fanfare. Het tot stand brengen van die uniformering kan men de tweede mijlpaal in het leven van 'De Vrienden' noemen.
Toen de tweede mijlpaal  was bereikt, hadden 'De Vrienden' de smaak te pakken en zich ten doel gesteld in elk der beide dorpen van onze Gemeente een muziekpaviljoen of muziekkoepel te plaatsen.


Op 20 augustus 1959 werd het paviljoen in Winssen in gebruik gesteld, de derde mijlpaal. Nu is ook de tweede koepel, die in Ewijk, voor het gebruik gereed, de vierde mijlpaal.

De Vrienden wil ik gaarne gelukwensen met de door hen bereikte resultaten, maar ook onszelf en alle inwoners van Ewijk en Winssen wens ik geluk, speciaal met de even fraaie als doelmatige muziekkoepels, die een waar sieraad vormen voor onze dorpen.

Juli 1964                                                                         B.A.M.  Roes
                                                                           Pres, Koninklijke Fanfare U.L.T.O.