Ommetjes

Afscheid Hennie Sibon als voozitter van HBB

Om gezondheidsredenen en gezien zijn leeftijd heeft Hennie Sibon aangegeven het rustiger aan te doen en het voorzitterschap van onze Stichting over te dragen. Al vanaf de oprichting van HBB in 1998 was Hennie bestuurslid. Hij werkte als voorlichtingsambtenaar bij de gemeente Beuningen en kende de geschiedenis van de dorpen Beuningen, Ewijk, Weurt en Winssen. Hij werkte mee aan het boek 'De geschiedenis ligt op straat'. In 2005, ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van de gemeente Beuningen, verscheen het boek 'van Oeverwallen tot Klavervier' en later volgden nog 'Za'k oe's vertelle' en een leergang voor de hoogste groepen van de basisschool: 'Hoe het vroeger was'.

December 2012 nam hij het voorzitterschap van onze stichting HBB over van Ab Bruisten. Hennie werd het nieuwe 'uithangbord', was altijd enthousiast en kaartte van alles aan. "Want", zei hij "echt in alles zit een mooi verhaal".

In november 2016 werd het eerste deel van het boek 'de Nije Weg' uitgegeven en in april 2017 volgde het tweede deel. De uitgave van het Jumbo-plaatjesboek over de geschiedenis van de vier kerkdorpen in september 2019 kwam door zijn initiatief tot stand. Hennie was blij met het resultaat en zei: "dit is historie in een plaatjesboek voor de gewone man". 

Niet alleen boeken ook andere projecten werden onder zijn bezielende leiding voortgebracht. Met de historische verenigingen aan de 'overkant' werden grootse theatervoorstellingen met historische onderdelen uitgevoerd onder het motto 'Theater Over & Weer'. Ook heeft HBB op verzoek van de gemeente meegedaan in het QR-project en Waalweelde. Een bijzonder project was het realiseren van het 'Van Ghentplein' in Winssen en het herstellen en inrichten van het 'Weurtsche Straatje' en de Weurtse uiterwaarden. Ook de organisatie van de Open Monumentendagen o.a. bij de Winssense muziekkoepel in 2019 konden op veel belangstelling rekenen. In het coronajaar 2020 heeft HBB samen met de gemeente, in het kader van 40 jaar gemeente Beuningen, een kaart- en kwartetspel uitgebracht waarin de geschiedenis van de vier kerkdorpen centraal staat. 


Op woensdag 6 oktober jl. tijdens een feestelijke buitengewone vergadering heeft Hennie de voorzittershamer van onze stichting overgedragen aan Geert Hendriks uit Ewijk.

Als blijk van grote waardering heeft het bestuur van de stichting ter bevordering van het historisch besef in de gemeente Beuningen besloten om Hennie Sibon voor zijn jarenlange verdiensten te benoemen tot erevoorzitter.Beuningse Ommetjes

 

Uit:  www.wandeleninbeuningen.nl

Zowel eigen inwoners als mensen van buiten onze gemeente zullen verbaasd zijn over wat Beuningen te bieden heeft. Via mooie en boeiende ommetjes kun  je kennis maken met de veelzijdigheid van de vier Beuningse kerkdorpen Beuningen, Ewijk, Weurt en Winssen!

Een Beunings ommetje varieert van ongeveer 2 tot 5 km. Vind je dat te kort? Dan is het in de meeste gevallen mogelijk om meer ommetjes met elkaar te verbinden. Vind je dat te lang? Kijk op het routekaartje vaak is het goed mogelijk om de route in te korten of in twee delen op te knippen.

Elk ommetje gaat langs een aantal bijzondere plekken in één van de vier kerkdorpen van Beuningen. En er zijn veel bezienswaardigheden in de gemeente Beuningen. Ze variëren van mooie natuur tot oude boerderijen, van sporen van de Romeinse geschiedenis tot eigentijdse kunstwerken. In de routefolders besteden we daar aandacht aan.

Van elke ommetje is een routefolder gemaakt. In de folder staat een routekaartje, een routebeschrijving en korte informatie over de wetenswaardigheden langs deze wandelroute. Je kunt de folder gratis downloaden en eventueel uitprinten op www.wandeleninbeuningen.nl

Initiatiefneemster Marike de Valk heeft de ommetjes ontworpen en de folders samengesteld. De Stichting Historisch Besef Beuningen verschafte bij de ommetjes de nodige achtergrondinformatie. Zie verder onder de knop Ommetjes in de bovenstaande balk.

Open Monumentendag 2021 Gemeente Beuningen


Dit jaar is de 35ste editie van Open Monumentendag (OMD) op 11 en 12 september aanstaande. Onder de slogan ‘Mijn monument is jouw monument’ wil het comité een zo breed mogelijk publiek kennis laten maken met het bijzondere cultureel en religieus erfgoed.

Op zaterdag 11 september zullen de vier R.K. dorpskerken in de gemeente Beuningen van 10.00 uur tot 17.00 uur opengesteld zijn voor publiek. De focus dit jaar ligt op de glas-in-lood en gebrandschilderde kerkramen van de vier deelnemende kerken. Dit naar aanleiding van het onderzoek, inventarisatie en werk dat Jo Bormans heeft verricht en samengebracht op de website : https://www.kerkramentussenmaasenwaal.nl/.

Weurt, Andreaskerk


Beuningen, Corneliuskerk              
Ewijk, Johannes de Doperkerk
Winssen, Antonius van Paduakerk

Nu veel kerken aan de eredienst worden onttrokken dreigt dit religieuze erfgoed verloren te gaan. Jo Bormans inventariseerde de ramen en publiceerde deze op zijn website. De ramen werden ontworpen en vervaardigd door vooraanstaande kunstenaars en belangrijke glasateliers.
De aanwezigheid van deze religieuze kunst verdient meer bekendheid en waardering.

Glas-in-loodramen kunnen alleen binnen in het gebouw waarin ze zijn aangebracht goed bekeken worden. Deze Open Monumentendag is vrij toegankelijk en dus uitermate geschikt om de kerkramen te bewonderen vooral omdat steeds meer kerken verkocht worden en een nieuwe bestemming krijgen.