Ommetjes

80 jaar Vrijheid

'80 jaar Vrijheid Rijk van Nijmegen'

In 2024 en 2025 staan we stil bij de gebeurtenissen van toen, herdenken de slachtoffers en vieren de Bevrijding. De start is de herdenking van het bombardement op Nijmegen van 22 februari 1944.

De provincie Gelderland heeft in het kader hiervan het herdenkingsprogramma '80 jaar Vrijheid' vastgesteld en subsidiegelden gereserveerd om dit uit te voeren. Gelderland is één van de zwaarst door de Tweede Wereldoorlog getroffen provincies. Van september 1944 tot begin mei 1945 werd hier strijd geleverd. Tienduizenden militairen en burgers kwamen om, meer dan 170.000 mensen moesten evacueren. Steden en dorpen werden in puin geschoten of onder water gezet. De generatie van mensen die de Tweede Wereldoorlog meemaakten, sterft langzamerhand uit, maar hun verhalen leven voort. Het is belangrijk om de lessen van toen steeds levend te houden.


Het Rijk van Nijmegen heeft een gezamenlijk, uniek verhaal en 2024 - 2025 is een bijzonder jaar waarin ze activiteiten met een grote impact op regionaal niveau organiseren. 

De gemeente Beuningen wil hiertoe een programma dat kunst, cultuur en erfgoed verbindt. In woord en beeld worden verhalen verteld uit het verleden en het heden, aan de hand van de persoonlijke getuigenissen van gewone mensen, verschillend in generaties en geboortegrond.