Ommetjes

Afscheid Pieter van Oss

Pieter van Oss uit Winssen neemt afscheid als bestuurslid van Stichting Historisch Besef Beuningen. Gezien zijn leeftijd speelde Pieter al eerder met de gedachte om te stoppen als bestuurslid van HBB.

Pieter heeft inmiddels een waardige opvolger gevonden in Frank Wattenberg ook uit Winssen. Als dank voor zijn inzet en al zijn bijdragen aan onze Stichting is Pieter tot erelid benoemd van HBB.

Het bestuur van de Stichting tot bevordering van het historisch besef in de gemeente Beuningen heeft besloten in zijn vergadering
van 3 juli 2024

de heer  Pieter van Oss  

te benoemen tot
Erelid van onze stichting.

Vanaf de oprichting in 2004 tot heden heeft hij zich als bestuurslid ingezet voor onze stichtingsidealen.

Als blijk van grote waardering voor zijn jarenlange inzet voor de stichting is aan hem deze oorkonde overhandigd tijdens de feestelijke bijeenkomst op vrijdag 12 juli 2024.

         De bestuursleden:

  Fons Huiskens                                Ton van den Berg

  Wil Repkes                                      Jan Daanen

  Wilbert Lelivelt                               Karel Kling

  Paul Smits                                     Geert Hendriks

  Lia van Mil                                      Frank Wattenberg


80 jaar Vrijheid

'80 jaar Vrijheid Rijk van Nijmegen'

In 2024 en 2025 staan we stil bij de gebeurtenissen van toen, herdenken de slachtoffers en vieren de Bevrijding. De start is de herdenking van het bombardement op Nijmegen van 22 februari 1944.

De provincie Gelderland heeft in het kader hiervan het herdenkingsprogramma '80 jaar Vrijheid' vastgesteld en subsidiegelden gereserveerd om dit uit te voeren. Gelderland is één van de zwaarst door de Tweede Wereldoorlog getroffen provincies. Van september 1944 tot begin mei 1945 werd hier strijd geleverd. Tienduizenden militairen en burgers kwamen om, meer dan 170.000 mensen moesten evacueren. Steden en dorpen werden in puin geschoten of onder water gezet. De generatie van mensen die de Tweede Wereldoorlog meemaakten, sterft langzamerhand uit, maar hun verhalen leven voort. Het is belangrijk om de lessen van toen steeds levend te houden.


Het Rijk van Nijmegen heeft een gezamenlijk, uniek verhaal en 2024 - 2025 is een bijzonder jaar waarin ze activiteiten met een grote impact op regionaal niveau organiseren. 

De gemeente Beuningen wil hiertoe een programma dat kunst, cultuur en erfgoed verbindt. In woord en beeld worden verhalen verteld uit het verleden en het heden, aan de hand van de persoonlijke getuigenissen van gewone mensen, verschillend in generaties en geboortegrond.