Weurtsche Straatje

Projectgroep Weurtsche Straatje:

Stg. Historisch Besef Beuningen, Stg. Vrijwillig Landschapsbeheer Beuningen, Stg. Dijkmagazijn Beuningen, Oomen Landschap en Gemeente Beuningen, hebben een ontwerp met uitwerking gemaakt voor de inrichting en landschappelijke inpassing van een wandelpad over het Weurtsche Straatje.

Uit een historische analyse was het straatje oorspronkelijk een middeleeuwse dijk. Het huidige straatje is slechts een restant van een veel langere dijk die ooit een meanderende rivierloop volgde te zuiden van het straatje. De dijk is waarschijnlijk voor een groot deel afgegraven en verlaagd waardoor nu slechts een kade van circa 1m hoog is overgebleven. Het straatje is later gebruikt als toegangsweg naar de steenfabrieken en als veedrift waarover het vee naar de omliggende weides kon worden geleid. Het Weurtsche Straatje heeft een bijzonder hoge historische waarde en dat kan ook nu nog beleefd worden.