ULTO blaast muziekkoepel nieuw leven in.
In september 2018 hebben muziekvereniging ULTO en de Stichting Historisch Besef Beuningen het plan opgevat om de muziekkoepel, die in slechte staat verkeerd, voor de toekomst te bewaren. De initiatiefnemers willen de koepel niet alleen herstellen maar hem ook nieuw leven in blazen en het gebruik van de koepel bevorderen. Beide instanties kwamen al snel tot de conclusie dat initiatieven die er in Winssen waren om het dorpshart te beschermen bij de planvorming moesten worden betrokken. Contact werd gezocht met Stichting Dorpsboomgaard 't Groene hart Winssen, Levend landschap Winssen, het kerkbestuur Johannes XXIII en Gasterij De Arend. Inmiddels is een technisch rapport over de staat van de koepel geschreven. Dit rapport wordt gebruikt bij de aanvraag van mogelijke subsidieverstrekkers. Uitgangspunt bij het restaureren van de koepel is het terugbrengen in zijn oude historisch herkenbare staat.

Om de betrokkenheid van de inwoners van Winssen te peilen is een enquête opgesteld, die gericht zal worden aan Winssense instanties. De toelichting bij de enquête zal worden gegeven op een bijeenkomst 27 mei a.s. in het Muziekcentrum ULTO om 20.00 uur. Op deze avond zal de initiatiefgroep haar plannen bekend maken en van gedachten wisselen met de aanwezigen.

De muziekkoepel heeft in het verleden altijd een belangrijke rol gespeeld in het sociale leven van het dorp. Denk hierbij aan optredens van fanfare ULTO, kerkkoor, kermis, priesterwijdingen, jubilea en meer van deze festiviteiten. Lange tijd is de koepel niet meer gebruikt en wordt zo bijna functieloos. Maar met de huidige plannen en de inzet van een groep Winssenaren kan deze sociale functie weer gaan opbloeien en behoudt de dorpskern van Winssen een mooie, historisch gezien waardevolle muziekkoepel.