Gemeente Beuningen 40 jaar

Tot de inlijving van Nederland bij het Franse keizerrijk in 1810 waren Weurt, Beuningen, Ewijk en Winssen zelfstandige dorpen met een eigen dorpsbestuur. Aan het hoofd van dit bestuur stond de schout. Onder het bewind van de Fransen veranderden de bestuurlijke structuren naar Frans model. In 1818, toen de Fransen weer vertrokken waren, vond een gemeentelijke herindeling plaats: Winssen en Ewijk werden samengevoegd tot het Schoutambt Ewijk; Beuningen en Weurt werden samen het Schoutambt Beuningen.

Gemeentehuis van Beuningen
Voormalig gemeentehuis van Ewijk

In 1965 maakte de provincie Gelderland een plan voor de gemeenten in het Rijk van Nijmegen. Daarin stond dat Beuningen en Ewijk een plaats van 35.000 inwoners moest worden. Op 11 oktober 1968 kwamen voor het eerst in de geschiedenis de beide gemeenteraden van Beuningen en Ewijk in het dorpshuis van Beuningen bijeen voor een informeel overleg. De gemeente Nijmegen was tegen een samenvoeging van de gemeenten Beuningen en Ewijk. Nijmegen wilde uitbreiding door Weurt bij Nijmegen te voegen. Maar Weurt-Beuningen en Ewijk-Winssen zagen meer in een fusie van beide gemeenten.
Door de plotselinge dood van de Ewijkse burgemeester Blessing op 49-jarige leeftijd werd in 1976 de Beuningse burgemeester Lurvink ook waarnemend burgemeester in Ewijk. Hierdoor kwam de samenvoeging van de beide gemeenten weer een stap dichterbij. Over de naam voor de nieuwe gemeente kon men het echter niet zo eenvoudig eens worden. Een enquĂȘte onder de bevolking leverde een groot aantal suggesties op. De wetgever bepaalde echter dat de nieuwe gemeente 'Beuningen' zou gaan heten. Bij wet van 13 februari 1980 werden de gemeenten Ewijk en Beuningen opgeheven. Op 1 juli 1980 vond officieel de samenvoeging plaats. Klavervier werd als symbool van de nieuwe fusiegemeente gekozen.

Dit kunstwerk van Anneke van Bergen stelt het klavertje vier voor,
het symbool van samenvoeging van de gemeente Beuningen.