Afscheid Hennie Sibon als voozitter van HBB

Om gezondheidsredenen en gezien zijn leeftijd heeft Hennie Sibon aangegeven het rustiger aan te doen en het voorzitterschap van onze Stichting over te dragen. Al vanaf de oprichting van HBB in 1998 was Hennie bestuurslid. Hij werkte als voorlichtingsambtenaar bij de gemeente Beuningen en kende de geschiedenis van de dorpen Beuningen, Ewijk, Weurt en Winssen. Hij werkte mee aan het boek 'De geschiedenis ligt op straat'. In 2005, ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van de gemeente Beuningen, verscheen het boek 'van Oeverwallen tot Klavervier' en later volgden nog 'Za'k oe's vertelle' en een leergang voor de hoogste groepen van de basisschool: 'Hoe het vroeger was'.

December 2012 nam hij het voorzitterschap van onze stichting HBB over van Ab Bruisten. Hennie werd het nieuwe 'uithangbord', was altijd enthousiast en kaartte van alles aan. "Want", zei hij "echt in alles zit een mooi verhaal".

In november 2016 werd het eerste deel van het boek 'de Nije Weg' uitgegeven en in april 2017 volgde het tweede deel. De uitgave van het Jumbo-plaatjesboek over de geschiedenis van de vier kerkdorpen in september 2019 kwam door zijn initiatief tot stand. Hennie was blij met het resultaat en zei: "dit is historie in een plaatjesboek voor de gewone man". 

Niet alleen boeken ook andere projecten werden onder zijn bezielende leiding voortgebracht. Met de historische verenigingen aan de 'overkant' werden grootse theatervoorstellingen met historische onderdelen uitgevoerd onder het motto 'Theater Over & Weer'. Ook heeft HBB op verzoek van de gemeente meegedaan in het QR-project en Waalweelde. Een bijzonder project was het realiseren van het 'Van Ghentplein' in Winssen en het herstellen en inrichten van het 'Weurtsche Straatje' en de Weurtse uiterwaarden. Ook de organisatie van de Open Monumentendagen o.a. bij de Winssense muziekkoepel in 2019 konden op veel belangstelling rekenen. In het coronajaar 2020 heeft HBB samen met de gemeente, in het kader van 40 jaar gemeente Beuningen, een kaart- en kwartetspel uitgebracht waarin de geschiedenis van de vier kerkdorpen centraal staat. 


Op woensdag 6 oktober jl. tijdens een feestelijke buitengewone vergadering heeft Hennie de voorzittershamer van onze stichting overgedragen aan Geert Hendriks uit Ewijk.

Als blijk van grote waardering heeft het bestuur van de stichting ter bevordering van het historisch besef in de gemeente Beuningen besloten om Hennie Sibon voor zijn jarenlange verdiensten te benoemen tot erevoorzitter.