Hernieuwde Uiterwaarden

De herinrichting van de Beuningse en Weurtse uiterwaarden zijn inmiddels afgerond. Er is een prachtig recreatiegebied ontstaan met wandel- en struinroutes. De uiterwaarden bij Beuningen en Weurt kennen een ongelooflijke rijke geschiedenis. Een geschiedenis, die het gebied een unieke plaats geeft in de Nederlandse delta en die nog tastbaar en voelbaar aanwezig is. GROEN Erfgoed!


Bijzondere aandacht hierin verdient het Weurtsche Straatje, lange tijd een dijkje waarover de Weurtse boeren hun vee dreven naar de weiden in de buitenpolder. Later vormde het straatje ook de vertrouwde verbinding tussen dorp en steenoven. In een lang verleden moet het straatje zijn aangelegd als waterkering, als een afdamming van geulen om het water van de Waal tegen te houden.


Aan de oostkant van het straatje ligt nu een schiereiland met een uitkijktoren. Ook hier herkent men de geschiedenis van de vroegere bewoning in de restanten van de nog zichtbare funderingen.


Het Doddendaelpad en de Waalstruinroute zijn wandeltochten door het Weurtsche Straatje en ook door de uiterwaarden gericht op natuurbeleving, contact met de rivier en het herbeleven van de geschiedenis van dit gebied.