Uit de oude 'muziek' doos !

Vier Mijlpalen

Vandaag hebben de 'Vrienden van de Koninklijke Fanfare U.L.T.O.' wederom een mijlpaal  bereikt. Het lijkt mij een geschikte gelegenheid om het werk van de 'Vrienden van de Fanfare', zoals de oorspronkelijke naam luidde, of kortweg 'De Vrienden' ons te releveren, nu zij de vierde mijlpaal hebben bereikt.
Bij gelegenheid van het jubileum van de Fanfare U.L.T.O. in 1952 heeft zich een comité gevormd onder voorzitterschap van Secretaris Overmars en dit comité bood op 20 september 1952 aan de Fanfare aan een viertal dieptrommen en een eenvoudige uniformering voor acht tambours. Ik zou dat de eerste mijlpaal willen noemen. Dit comité is blijven bestaan en heeft zich als 'Vrienden van de Fanfare' ingezet aan het omvangrijke werk van de volledige uniformering van de gehele Fanfare. Het tot stand brengen van die uniformering kan men de tweede mijlpaal in het leven van 'De Vrienden' noemen.
Toen de tweede mijlpaal  was bereikt, hadden 'De Vrienden' de smaak te pakken en zich ten doel gesteld in elk der beide dorpen van onze Gemeente een muziekpaviljoen of muziekkoepel te plaatsen.


Op 20 augustus 1959 werd het paviljoen in Winssen in gebruik gesteld, de derde mijlpaal. Nu is ook de tweede koepel, die in Ewijk, voor het gebruik gereed, de vierde mijlpaal.

De Vrienden wil ik gaarne gelukwensen met de door hen bereikte resultaten, maar ook onszelf en alle inwoners van Ewijk en Winssen wens ik geluk, speciaal met de even fraaie als doelmatige muziekkoepels, die een waar sieraad vormen voor onze dorpen.

Juli 1964                                                                         B.A.M.  Roes
                                                                           Pres, Koninklijke Fanfare U.L.T.O.