Vuur in de uiterwaarden !


Vrijdag 29 januari heeft een basisschoolklas, groep 6 en 7, uit Weurt les gehad over de historie van het cultuurlandschap in de uiterwaarden. Koen Antonise omgevingsmanager provincie van dit gebied en Robert Ceelen van de Stg. Heg en Landschap hebben de kinderen ook bijgepraat over het beheersen van de rivier en het terugsnoeien en vlechten van de meidoornhagen.
Daarna zijn de kinderen per fiets op excursie gegaan richting de Bunswaard in de uiterwaarden nabij het Weurtsche Straatje. Het heggenvlechten, een eeuwenoude techniek, hebben ze hier zelf kunnen bekijken. De afgelopen weken is hard gewerkt aan het terugsnoeien en vlechten van de meidoorns. Dit leverde een enorme berg snoeihout op en diende als brandhout voor een gezellig 'kampvuur' als afsluiting van deze leuke excursie.