ULTO blaast muziekkoepel nieuw leven in.
In september 2018 hebben muziekvereniging ULTO en de Stichting Historisch Besef Beuningen het plan opgevat om de muziekkoepel, die in slechte staat verkeerd, voor de toekomst te bewaren. De initiatiefnemers willen de koepel niet alleen herstellen maar hem ook nieuw leven in blazen en het gebruik van de koepel bevorderen. Beide instanties kwamen al snel tot de conclusie dat initiatieven die er in Winssen waren om het dorpshart te beschermen bij de planvorming moesten worden betrokken. Contact werd gezocht met Stichting Dorpsboomgaard 't Groene hart Winssen, Levend landschap Winssen, het kerkbestuur Johannes XXIII en Gasterij De Arend. Inmiddels is een technisch rapport over de staat van de koepel geschreven. Dit rapport wordt gebruikt bij de aanvraag van mogelijke subsidieverstrekkers. Uitgangspunt bij het restaureren van de koepel is het terugbrengen in zijn oude historisch herkenbare staat.

De muziekkoepel heeft in het verleden altijd een belangrijke rol gespeeld in het sociale leven van het dorp. Denk hierbij aan optredens van fanfare ULTO, kerkkoor, kermis, priesterwijdingen, jubilea en meer van deze festiviteiten. Lange tijd is de koepel niet meer gebruikt en wordt zo bijna functieloos. Maar met de huidige plannen en de inzet van een groep Winssenaren kan deze sociale functie weer gaan opbloeien en behoudt de dorpskern van Winssen een mooie, historisch gezien waardevolle muziekkoepel.Uit de oude 'muziek' doos !

Vier Mijlpalen

Vandaag hebben de 'Vrienden van de Koninklijke Fanfare U.L.T.O.' wederom een mijlpaal  bereikt. Het lijkt mij een geschikte gelegenheid om het werk van de 'Vrienden van de Fanfare', zoals de oorspronkelijke naam luidde, of kortweg 'De Vrienden' ons te releveren, nu zij de vierde mijlpaal hebben bereikt.
Bij gelegenheid van het jubileum van de Fanfare U.L.T.O. in 1952 heeft zich een comité gevormd onder voorzitterschap van Secretaris Overmars en dit comité bood op 20 september 1952 aan de Fanfare aan een viertal dieptrommen en een eenvoudige uniformering voor acht tambours. Ik zou dat de eerste mijlpaal willen noemen. Dit comité is blijven bestaan en heeft zich als 'Vrienden van de Fanfare' ingezet aan het omvangrijke werk van de volledige uniformering van de gehele Fanfare. Het tot stand brengen van die uniformering kan men de tweede mijlpaal in het leven van 'De Vrienden' noemen.
Toen de tweede mijlpaal  was bereikt, hadden 'De Vrienden' de smaak te pakken en zich ten doel gesteld in elk der beide dorpen van onze Gemeente een muziekpaviljoen of muziekkoepel te plaatsen.


Op 20 augustus 1959 werd het paviljoen in Winssen in gebruik gesteld, de derde mijlpaal. Nu is ook de tweede koepel, die in Ewijk, voor het gebruik gereed, de vierde mijlpaal.

De Vrienden wil ik gaarne gelukwensen met de door hen bereikte resultaten, maar ook onszelf en alle inwoners van Ewijk en Winssen wens ik geluk, speciaal met de even fraaie als doelmatige muziekkoepels, die een waar sieraad vormen voor onze dorpen.

Juli 1964                                                                         B.A.M.  Roes
                                                                           Pres, Koninklijke Fanfare U.L.T.O.