Open Monumentendag 2015

Programma Open Monumentendag 2015 Gemeente Beuningen


Het thema van deze Open Dag 13 september 2015 is "Kunst & Ambacht".

Dit thema is uitgewerkt vooral op de historische plaatselijke gebeurtenissen uit het nabije verleden. Hierbij worden oude ambachten en de daarbij gerealiseerde kunst toegelicht. Erg mooi komt dat samen bij het uiterlijk en de inrichting van oude gebouwen. De volgende monumenten zijn open:

In Weurt is de RK kerk open, waarin mooi gerestaureerde kunst te vinden is: gebouw en kunstwerken zijn uit dezelfde tijd en stijl en vormen zo een prachtige eenheid, een voorbeeld voor de streek. In 1797 werd de toenmalige kerk in Weurt voor 442 gulden katholiek bezit. In 1837 werd deze kerk vervangen door een "Waterstaatskerk". Waterstaatskerk is de benaming voor Nederlandse kerkgebouwen die tussen 1824 en 1875 met financiƫle steun van de landelijke overheid werden gebouwd. Het ontwerp en de bouw van dergelijke kerken was onderhevig aan de goedkeuring en controle door ingenieurs van het ministerie van Waterstaat. In tegenstelling tot wat vaak wordt gedacht is het begrip Waterstaatskerk niet verbonden aan een bepaalde bouwstijl. In 1898 werd de Waterstaatskerk vervangen door de huidige neogotische kerk die op 12 september 1898 werd ingewijd.

In Beuningen zijn de molen De Haag, de RK kerk en de NH kerk toegankelijk. De molen De Haag is herbouwd in 1704 nadat een voorganger was omgewaaid. Na diverse periodes van verval en even zovele restauraties wordt er vanaf 4 november 1994 weer regelmatig gedraaid en ook gemalen.
In 1797 stonden van de toenmalige RK kerk alleen de toren en het koor nog overeind. In 1801 bouwden de parochianen op eigen kosten een tussenschip. In 1845 dreigde de kerk in te storten, zodat men in 1846 overging tot de bouw van een nieuwe Waterstaatskerk. Op 15 juli 1901 werd de nieuwe Corneliuskerk ingezegend als vervanging van de oude kerk.
In 1821 werd door de Hervormde gemeente in Beuningen een zaalkerk met pastorie gebouwd. Er worden enkele rondleidingen verzorgd en er zijn enkele oude ambachten (kantklossen, weven) te bekijken.

In Ewijk is in de Noodschuur aan de dijk de jaarexpositie van het Paulusgilde. Dit dijkmagazijn is omstreeks 1905 gebouwd ten behoeve van opslag van materieel en materiaal voor het uitvoeren van het onderhoud aan de dijken in dit gebied. Nu een ambachtelijk monument vol moderne kunst.

In Winssen zijn de RK kerk en de Beatrixmolen aan de Molenstraat 37 geopend. De Beatrixmolen in Winssen is een beltmolen uit 1848. Het houten achtkant was niet nieuw, maar was afkomstig van een in 1791 gebouwde poldermolen uit Alphen aan de Maas, die door de overschakeling naar stoommachines overbodig was geworden. De molen heeft tot eind jaren 50 van de 20e eeuw als korenmolen gedraaid, maar raakte daarna in verval. In 1987 werd de Beatrixmolen in opdracht van de toenmalige gemeente Ewijk maalvaardig gerestaureerd, waarbij hij tevens 350 meter in oostelijke richting werd verplaatst.
De kerk van Winssen kwam in 1797 voor een bedrag van 862 gulden weer in het bezit van de katholieken. Toen deze kerk in slechte staat verkeerde en te klein geworden was, werd deze in 1860 vervangen door een neogotische nieuwe kerk. In 1939 was ook deze kerk aan vervanging toe en werd in 1940 afgebroken, nadat de huidige Antoniuskerk in gebruik genomen was. In deze kerk, gewijd aan Antonius van Padua, vindt omstreeks 11.00 uur de opening van Open Monumenten Dag plaats na de eucharistieviering. Daarna zijn er rondleidingen in de kerk met aandacht voor het gebouw, de bijzondere bouwstijl en de kunst, die in de loop van de tijd aan deze kerk geschonken werd. Het betreft religieuze kunst op het gebied van gebrandschilderd glas-in-lood, beeldhouwen, muziek, edelsmeden, borduren en meer.