Weurt


De naam Weurt komt voor het eerst voor in een document uit 815. In dat jaar schonk een zekere Balderik aan abdij Lorsch enkele goederen waaronder een hofstede en een hoeve gelegen in "Vurde". Het is derhalve niet onwaarschijnlijk dat "Vurde", hetgeen 'land aan het water' of 'eiland' betekent, de 'voorloper' van Weurt is. Bij de ontginning van de komgronden in de loop van de veertiende eeuw werd de grens met de tot het Nijmeegsche Schependom behorende dorpen Hatert en Neerbosch vastgelegd. De grens volgt delen van een overloopgeul (de huidige Jonkerstraat) en de bovenloop van de Rijkswetering. De grens met Beuningen werd en wordt gevormd door een andere overloopgeul: de huidige Reekstraat. De oudste vestiging binnen het gebied van Weurt bevond zich in de directe omgeving van de kerk en het voormalig Huis te Weurt, dat westelijk van de splitsing Koningstraat (nu de Van Heemstraweg) en de Jonkerstraat lag.

Boerderij Pastoor van der Marckstraat 1

Rijksmonumenten in Weurt

De R.K. kerk, toegewijd aan de H.Andreas, is een neogotisch gebouw ten zuiden van de Waalbandijk aan de Kerkstraat. Het kerkgebouw staat op de plaats van de voormalige kapel en is in 1895 in etappes gebouwd naar ontwerp van architect C.Franssen. De bouw van de toren volgde in 1898. Het orgel werd waarschijnlijk in 1777 gebouwd door orgelbouwer A.F.G. Heynemann.
Van de kerkramen is een uitgebreide kijkwijzer samengesteld en te raadplegen, klik op de link: Kerkramen
Een forse T-boerderij staat aan de Pastoor van der Marckstraat nr. 1 met een wit gepleisterd voorhuis, waarvan het gedeelte rechts van de ingang als voormalige stenen kamer het waarschijnlijk omstreeks 1600 gebouwde, oudste onderdeel is. 
Bekijk oude foto's van deze forse T-boerderij door op de navolgende link te klikken: De Hofstede te Weurt(h)
Huize Weurt aan de Pastoor van der Marckstraat 12 is een monumentaal woonhuis met een korte achterbouw voorzien van een deftige gevel aan de straatkant. De toegangsdeur wordt voorafgegaan door een klein inpandig portiek met een gevelsteen  met de tekst: Th. Loeffen/C.J. Burgers 1899. In dit jaar zal een grondige verbouwing hebben plaats gevonden, want het pand veranderde van T-boerderij in een markant herenhuis.
Krukboerderij aan de Scharsestraat 15 waarvan het gepleisterde woongedeelte links een opkamer heeft en wordt gedekt door een deels met riet, deels met pannen gedekt schilddak. Het rechter gedeelte is een 19e-eeuwse uitbreiding tegen de 18e-eeuwse boerderij met een afgewolfd zadeldak en zesruits schuifvensters.
Villa Roozenburg aan de Pastoor van der Marckstraat is een woonhuis daterend circa 1875. De villa heeft de vorm van een T-boerderij. In 1949 onderging de villa op de eerste bouwlaag van het voorhuis een verbouwing. Als gevolg hiervan zijn de vensteropeningen in drie gevels aan de bovenzijde met een strook siermetselwerk gevuld.
Steenfabriek De Bunswaard gelegen op een hoogwatervrije zandrug langs de Waal werd in 1917 gebouwd in opdracht van Theodorus Albertus Burgers. De in vuurvaste steen opgetrokken vlamoven beschikt over 22 stookkamers die bereikbaar zijn via afsluitbare kruipoorten in de schuin oplopende gevels.
De hoeves Klein Lindenhout en Groot Lindenhout (nu Emmahoeve geheten) liggen in Lindenholt het gebied tussen het zuidelijk deel van de Jonkerstraat en de Reekstraat. Het was in de dertiende eeuw in het bezit van graaf Reinout I van Gelre en helemaal bedekt met bos. Hij gaf Lindenholt samen met het aangrenzende Honicholt in erfpacht aan zes mensen, die het gebied verder hebben ontgonnen.
Voor meer info klik op Klein Lindenhout of Groot Lindenhout.


Tijdlijn/Canon van Beuningen

Canon van Beuningen in 50 vensters vermeldt de geschiedenis van Beuningen, Ewijk, Weurt en Winssen. Het laat zien hoe mensen hier vroeger woonden en leefden. Vanaf de eerste bewoners duizenden jaren geleden tot de mensen van nu. Klik op de knop CANON op de startpagina.


Weurt Heden en Verleden

Een PowerPoint Presentatie van 100 beelden door de Stg. Historisch Besef Beuningen gepresenteerd bij het 60-jarig jubileum van de Seniorenvereniging Weurt op 23 juni 2013.
Klik op de link:  HBB Weurt Heden en Verleden


Verhalen over de historie van Weurt

Uit: De Cirkel, blad voor senioren in de gemeente Beuningen


217 jaar Sint Andreasparochie : klik op de link Andreasparochie
                                                      voor meer foto's zie de site Oud Weurt
                                                      klik daarbij op de volgende link: Oud Weurt                                         
De Kloosterhof                          : klik op de link  De Kloosterhof   
                                                          voor meer foto's zie de site: Oud Weurt                                 
Huys te Weurt                           : klik op de link  Huys te Weurt

Huize Weurt                               : klik op de link  Huize Weurt
                                                           voor meer foto's zie de site: Oud Weurt

Het Weurtsche Straatje           : klik op de link  Weurtsche Straatje
                                                     voor meer info zie de link: Weurtsche Straatje


Beleving in de Uiterwaarden    : klik op de link Beleving Uiterwaarden


Groen Erfgoed LEEFT             :klik op de link  Groen Erfgoed


Natuurontwikkeling in de uiterwaarden:  klik op Natuurontwikkeling


Videofilm van Oud Weurt

Koninginnedag  jaren '60           : klik op de link  Videofilm Kon.dag


De kaars gaat uit ! 

Na 20-12-2015 zal er
geen rookpluim meer
te zien zijn.