Ewijk


In 1088 komt Ewijk voor als 'Awich' en is afgeleid van 'auici' en is samengesteld uit 'ee', dat water betekent en 'wijk', dat in het Latijn handelswijk betekent. De eigenlijke naam is dus: Handelswijk aan het water. De naam heeft in de loop der eeuwen verschillende schrijfwijzen gekend. In 1255 schreef men Einwych, in 1331 Ewic en in 1453 Ewick. In het jaar 1771 wordt de huidige naam Ewijk gebruikt op de aankondiging van een veiling van Doddendaalse goederen in het noordoostelijke deel van het dorp. Doddendaal was een heerlijkheid, een 'hoffstat', en kwam in 1489 in handen van de familie Van Stepraedt. Doddendaal is tweemaal door brand verwoest geweest. In 1528 door plunderende Nijmegenaren en in 1590 ging het slot opnieuw in vlammen op door de troepen van Prins Maurits. In 1743 ging Doddendaal via de vrouwelijke lijn over naar de familie Van Doornick. Het huis werd verpacht en behartigt door een rentmeester. Na afloop van de Tweede Wereldoorlog  werd het slot, als zijnde Duits en dus vijandelijk bezit, verbeurd verklaart. Freiherr Von Nagel-Doornick kreeg het bezit in 1956 terug, maar hij verkocht het in 1972. Tegenwoordig is het slot ingericht voor culturele festiviteiten.

Slot Doddendaal 


Rijksmonumenten Ewijk

De romaanse toren van de voormalige R.K. kerk staat op het kerkhof aan de Julianastraat van de in 1918 afgebroken middeleeuwse dorpskerk. De toren is opgetrokken in tufsteen en baksteen. In de 16e eeuw bezat de kerk twee vicarie├źn. De Stephanus-vicarie was in 1510 gesticht door Godefridus van Stepraedt. De kelder was gedekt met de nog bestaande zerk van Derick van Stepreadt uit 1534.
Van de kerkramen is een uitgebreide kijkwijzer samengesteld en te raadplegen, klik op de link: kerkramen
De R.K. kerk van St. Jan de Doper in 1916-1917 gebouwd door Jos. Margry is in grote lijnen uitgevoerd naar zijn schetsplan, echter zonder torenpartij. Het kerkgebouw bestaat uit een driebeukig basilicaal schip. Op de viering is een open achtzijdig klokkentorentje gebouwd. De beide koortorens vormen verticale accenten en zorgen functioneel voor de verbinding met de kerkzolders.
De pastorie aan de Julianastraat is een statig herenhuis, gebouwd in 1839 en geflankeerd door een koetshuis met topgeveltje. De deurpartij heeft een brede omlijsting en in het bovenlicht van de voordeur in hout gesneden symbolen van de goddelijke deugden, kruis hart en anker.
Huis Doddendaal of Hof te Ewijk aan de Binnenweg ten noordoosten van de dorpskom bevat een 14de- en deels 15de eeuwse hoofdburcht op een omgracht terrein. In 1332 gaf graaf Reinald II van Gelre zijn bezit in erfpacht aan Robert van Appeltern. In 1409 verkochten de Van Appelterns de Doddendaal aan Otto van Buren. Hierna komt het goed in 1489 in het bezit van de familie van Stepraedt. In de kelder vindt men nog de sporen van de schuilkerk, welke tot 1745 in gebruik is gebleven.
Boerderij-herberg De Clef aan de Binnenweg is een boerenhuis, waarvan het woongedeelte dat grotendeels dateert uit de 17e eeuw, aan de noordzijde later is uitgebreid. Het voorhuis heeft aan de zuidzijde een opkamer boven een kelder waarvan de overwelving is vervangen door een houten balklaag. 
Boerderij en tabaksschuur genaamd Regulierroth is gebouwd op een T-vormig grondplan en blijkens jaartal op het anker rechts van de toegangsdeur gedateerd 1779. Het woongedeelte met lage zolderverdieping heeft een met riet gedekt zadeldak tussen twee topgevels met gemetselde beitels en gevelschoorstenen.
Boerderij Brugstraat 5-7 dateert blijkens jaartalankers in de wit gepleisterde voorgevel uit 1665. In het linker gedeelte van het onder een rieten kap gedekte voorhuis bevindt zich een kelder met opkamer die wordt verlicht door kleine tweelichts vensters met klampluiken. Noordelijk van de boerderij staan twee schuren met rieten wolfdaken van omstreeks 1900. Rechts voor het woongedeelte een bakhuis uit 1855. 


Tijdlijn/Canon van Beuningen

Canon van Beuningen in 50 vensters vermeldt de geschiedenis van Beuningen, Ewijk, Weurt en Winssen. Het laat zien hoe mensen hier vroeger woonden en leefden. Vanaf de eerste bewoners duizenden jaren geleden tot de mensen van nu. Klik op de knop CANON op de startpagina.

Geschiedenis van Slot Doddendael te Ewijk

Een verhaal over slot Doddendael en zijn vele inwoners door de eeuwen heen.
Klik op de link: Doddendael


Fietsroute langs monumenten in Beuningen, Ewijk en Winssen.


Een historische recreatieve fietstocht van ca. 20 km gemaakt langs verscheidene historische gebouwen en/of monumenten in het prachtige rivierenlandschap van de gemeente Beuningen.
De tocht gaat over landelijke weggetjes en een stuk dijk o.a. langs (voormalige) kastelen, boerderijen, kloosters, kerken, dijkmagazijnen, deftige herenhuizen, een Romeinse nederzetting en zowaar een mausoleum. Klik op de link: Fietsroute langs monumenten in Beuningen, Ewijk en Winssen voor deze mooie route.