Beuningen


De naam Beuningen is ontstaan in de Frankische tijd. Het is een samenstelling van de persoonsnaam 'Bono' of 'Benno' en 'ingen', hetgeen nederzetting of woonplaats betekent. Als nederzetting wordt Beuningen in een vermoedelijk uit elfhonderd daterend document voor het eerst genoemd. Het geslacht Beuningen komt in de schriftelijke bronnen eerst in de twaalfde eeuw voor. Zo wordt in 1139 gesproken over een Heinricus de Boninge of Boninga. Van grote invloed op het stratenpatroon van Beuningen zijn de 'overloopgeulen' geweest. Langs deze 'wegen' werden in de Middeleeuwen de boerderijen en hofsteden gebouwd. De over-loopgeulen werden gebruikt als veedriften: vanaf de boerderijen werd het vee in de richting van de komgronden 'gedreven'. Zo volgen de huidige Reekstraat, tegenwoordig gelegen op de grens tussen Weurt en Beuningen, de Hogewaldstraat, de Haagstraat, de Tempelstraat en de Wilhelminalaan globaal het tracé van de veedriften.

Torentje van Kasteel Blankenburgh

Rijksmonumenten in Beuningen

R.K. Corneliuskerk aan de Dorpssingel is een neogotisch gebouw met een toren, waarvan de onderbouw bestaat uit een ommantelde, middeleeuwse toren. De kerk met driebeukig, basilicaal opgezet schip is in 1900-1901 gebouwd naar ontwerp van architect C.Franssen.
Van de kerkramen is een uitgebreide kijkwijzer samengesteld en te raadplegen, klik op de link: kerkramen
De pastorie aan de Dorpssingel 2 is een statig blokvormig huis onder omgaand schilddak en een koekoeksvenster boven in de voorgevel. Het huis is gebouwd in 1839 en vergroot in 1885.
De poorttoren van de Blankenburg aan de Wilhelminalaan is van baksteen en gedekt met een pannen tentdak. Het is de noordwestelijke hoektoren, tevens toegangspoort tot het voormalige kasteel, daterend van ca. 1500. Het torentje van kasteel Blankenburg is het restant van wat ooit het uit een hoofd- en voorburcht bestaande kasteel van Beuningen is geweest. In 1863 zijn de laatste restanten van de voormalige hoofdburcht gesloopt. 
De Oude Tempel aan de Tempelstraat is een boerenhofstede ter plaatse van een voormalig edelmanshuis, reeds vermeld in 1537 in eigendom van Gairdt Bairdt en diens vrouw Anna van Ewyck. In het begin van de 18e eeuw was het huis gelegen op een rechthoekig omgracht terrein met een ophaalbrug. Na een brand werd het in 1839 herbouwd door N.H. van het Lindenhout. Achter het huis staat een graftombe uit 1861  in de vorm van een middeleeuwse toren. Aan de voorzijde bevindt zich een natuurstenen plaat met de tekst: Rustplaats der dooden/Gebouwd Ao 1861/Nicolaas Heinrich/Van het Lindenhout/en Zoonen.
Standerdmolen de Haag aan de Molenstraat is een windkorenmolen met een achtkante bakstenen ombouw waarin vier deuren en gedekt met gepotdekselde planken. De kast bezit een balkon. De molen is na een storm in 1704 herbouwd.

Tijdlijn/Canon van Beuningen

Canon van Beuningen in 50 vensters vermeldt de geschiedenis van Beuningen, Ewijk, Weurt en Winssen. Het laat zien hoe mensen hier vroeger woonden en leefden. Vanaf de eerste bewoners duizenden jaren geleden tot de mensen van nu. Klik op de knop CANON op de startpagina.

Historische wandeling door Beuningen

Een wandeling gemaakt langs de belangrijkste historische panden en/of monumenten in het centrum van Beuningen. Deze wandeling neemt je aan de hand van oude foto's mee langs de panden van weleer in het hart van Beuningen. Klik op de link: Historische wandeling Beuningen voor deze mooie route.

Fietsroute langs monumenten in Beuningen, Ewijk en Winssen

Een historische recreatieve fietstocht van ca. 20 km gemaakt langs verscheidene historische gebouwen en/of monumenten in het prachtige rivierenlandschap van de gemeente Beuningen.
De tocht gaat over landelijke weggetjes en een stuk dijk o.a. langs (voormalige) kastelen, boerderijen, kloosters, kerken, dijkmagazijnen, deftige herenhuizen, een Romeinse nederzetting en zowaar een mausoleum. Klik op de link: Fietsroute langs monumenten in Beuningen, Ewijk en Winssen voor deze prachtige route.