Theater Over & Weer

Voorstelling langs de Waal


Theater Over & Weer  is een voorstelling die speelde aan weerszijden van de Waal, ter hoogte van Beuningen en Slijk-Ewijk, met een hoofdrol voor de rivier en het voetveer.

Op 31 juli was een eerste geslaagde voorstelling in het Witte Kerkje van Slijk-Ewijk en het Dijkmagazijn in Beuningen met spannende verhalen over de Waal en de vele dijkdoorbraken aan weerszijden van de rivier. Het pontje bracht je naar de overkant en voer een stukje op de Waal naar het vroegere kasteel nabij steenfabriek de Bunswaard in Weurt.
Nieuwe voorstellingen in 2016 zijn gepland.  Zie de website via link:

Theater Over & Weer